Kaakfysiotherapie

De kaakfysiotherapeut (Crafta)

De kaakfysio,- en manueel therapeut is  een erkende en ervaren fysiotherapeut die een gespecialiseerde opleiding vgehad heeft.

De cursus is een post academische opleiding, o.a. erkend door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie en Manuele Therapie (KNGF en NVMT) en het Keuermerk Fysiotherapie (SKF)in het onderzoeken en behandelen, begeleiding van hoofd, nek gezichtspijnen en /of de gevolgen hiervan.

Verwijzing nodig?

Hij of zij kan werken op op verwijzing van een arts of specialist en werkt samen met andere disciplines zoals huisarts, tandarts, orthodontist, KNO arts, kinderarts en psycholoog.  Er kan ook zonder verwijzing behandeld worden. 
Behandeling van kinderen wordt vaak in samenspraak gedaan met een kinderfysiotherapeut.

Onderzoek:

Tijdens de eerste zitting word het probleem uitvoerig geanalyseerd samen met de patiënt middels een interview en /of een vragenlijst.
Vervolgens stelt de therapeut hypothesen op, om te kijken welke vorm van lichamelijk onderzoek nodig zal zijn.

Hij of zij zal zich in eerste instantie richten op onderzoek van de functie van hetnekgebied, het kaakgewricht, de schedel en het zenuwstelsel van het hoofd en het gezichtsgebied.

Op de tweede plaats komen ander regio's aan de orde zoals de wervelkolom, de schouder en de heup.

Doel Onderzoek:

Het doel is het vinden van stoornissen (dysfunkties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.
Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (of ouders vankinderen) wordt bepaald of de behandeling aanslaat of niet. Eventueel in overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vind een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Doel Behandeling:

Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied. Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden hoe men zelf controle kan krijgen op de probleem.

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd, -nek -en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma

De therapeut is in eerste instantie geïnteresseerd in de stoornissen in het hoofd- en nekgebied, en wat dat voor de patiënt betekent in zijn dagelijks leven. Hierbij wordt dan een diagnose gesteld. Vooral de patiënten die langdurige klachten hebben, hebben immers voor hetzelfde klachtenpatroon verschillende diagnosen. Toch is het makkelijk om hier enkele diagnosen, syndromen en klachten te noemen die frequent in de praktijk voorkomen.
Kijkt U zelf maar of U enkele hiervan herkent. Ze zijn op alfabetische volgorde weergegeven:

Welke klachten komen in aanmerking voor behandeling?

Abnormale geboorte en motorische achterstand
Borstvoedingsproblemen bij baby's
Cervicale hoofdpijnen
Cervicale dystonie
Craniosynosthose
Craniomandibulare dysfunktie
Concentratiestoornissen
Costen-Syndroom
Darmkrampjes
Diskus problemen van het kaakgewricht
Duizeligheid en Vertigo
Facialisparese
Gezichtsasymmetrie
Herpes Zoster-Gordelroos
Huilbaby
Kaakproblemen
Klemstoornissen
Middeloor onsteking-Otitis media
Mond- en gezichtspijnen
KISS-Syndroom
KIDD-Syndroom
Motorische Retardatie
Myofasciale stoornissen van het Kauwsysteem
Nekhoofdpijnen
Okklusionsstoringen (stand van de tanden)
Onverklaarbare brandende mondpijn
Onverklaarbare gezichtspijn
Onverklaarbare hoofdpijn
Onverklaarbare oorpijn
Onverklaarbare tandpijn
Oorruizen - Tinnitus
Oorbuisjes en oor en gezichtspijnen
Opisthotonus
Orofaciale stoornissen Trigeminusneuralgie
Plagiocephalie
Post-herpische pijnen
Post whiplash syndroom
Scheefhals-Torticollis
Schedelgroeistoornissen
Spanningshoofdpijn
Tandenknarsen